Platforma Vizum umożliwia monitorowanie wszystkiego co dzieje się w Twoich budynkach.

Teraz możesz zobaczysz jak pracuje Twój personel, jakie panują warunki środowiskowe i w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z Twoimi budynkami.

Moduły Platformy

vizum-moduly-icons

Wysyłanie komunikatów do użytkowników budynków.

Moduł umożliwia wysyłanie wiadomości admin. i komunikatów marketingowych ludziom przebywającym lub przechodzącym przy wybranych miejscach (np. recepcja, sklep, piętro, cały budynek).

Problemy z jakością sprzątania to już przeszłość. Czas na umowy SLA.

Vizum automatycznie raportuje czas przepracowany przez serwis sprzątający w każdej lokacji, użycie określonych narzędzi. Informuje o pominiętych miejscach, braku aktywności personelu i odstępstwach od ustalonego harmonogramu.

Weryfikowanie standardu pracy ochrony.

Kontrola wykonania harmonogramu obchodów. Automatyczne alerty, gdy nie zrealizowano planu. Możliwość przeprowadzania wyrywkowych testów wiedzy np. dotyczących obiektu lub procedur.

Przekazywanie dokumentacji i instrukcji w miejscu i czasie, gdy są potrzebne.

Dzięki temu modułowi Twoi pracownicy zawsze będą mieli dostęp do zasobów wiedzy. Instrukcje, check-listy, formularze raportowe zawsze pod ręką. Monitorowanie czasu wykonania czynności.

Rejestracja Czasu Pracy i wykorzystania pomieszczeń biurowych.

Vizum pozwala monitorować obecność Twoich pracowników w miejscu pracy. System pokaże rzeczywiste wykorzystanie pomieszczeń, zaalarmuje o wszelkich nietypowych zachowaniach.

Nawigacja we wnętrzu budynków.

Z Vizum poruszasz się w budynkach jak z mapą. Dokładność +/-3m pozwala na nawigowanie do konkretnego pomieszczenia lub punktu w budynku (np. sklepu lub biura).

Monitorowanie i raportowanie o warunkach środowiskowych.

Monitoruj wszystkie istotne parametry środowiskowe (temperatura, napięcie, ciśnienie, określone substancje lotne) w Twoim obiekcie. Wskazane osoby mogą otrzymywać alarmy w przypadku przekroczenia skonfigurowanych warunków brzegowych.

Analiza ruchu i warunków środowiskowych w portfolio nieruchomości.

Vizum pozwala na analizę Big Data “od ogółu do szczegółu” zebranych danych ze wszystkich modułów platformy. Teraz możesz łatwo standaryzować procedury oraz jakość usług w całym portfelu.

Jak to działa?

Platforma Vízum umożliwia wdrożenie tzw. Internet of Things (Internetu rzeczy) w budynkach. Do działania platformy wykorzystujemy inteligentne czujniki tzw. “beacony” (nadajniki radiowe z technologią iBeacon) wraz z urządzeniami mobilnymi (smartfony i tablety).

Czujniki są wodoszczelne (norma IP65). Posiadają zasilane bateryjnie (gwarantujemy +2 lata pracy bez wymiany baterii), co ułatwia ich implementację. Czujniki działają wg protokołu Bluetooth Low Energy (BLE 2,4GHz).

Nasze beacony nie zbierają żadnych danych z urządzeń użytkowników i nie wymagają stałego dostępu do Internetu.

Monitoruj wszystkie aktywności w swoich obiektach…

…bądź w kontakcie z użytkownikami Twoich budynków!